lakshmi mantra in kannada

Lakshmi Mantra in Kannada Lakshmi Mantra in Kannada ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನುಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು

mrityunjaya mantra in kannada

Mrityunjaya Mantra in Kannada Mrityunjaya Mantra in Kannada ಮಹಾಮೃತುಂಜಯ್ ಮಂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

Spinach in Kannada

Spinach in Kannada Spinach in Kannada called as ಪಾಲಕ್ Spinach Leaves in Kannada called as ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು In this blog let’s see in detail about